Články

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Naša spoločnosť TQM Slovakia s.r.o. je od 10. apríla 2013 členom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK), čím sme sa stali súčasťou etablovaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku v oblasti kvality už od roku 1993.