IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)

   Čo    Kedy   Kde   Cena    Zúčastniť sa
IATF 16949 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)    26.-27.02.2018  Banská Bystrica   € 399,- bez DPH REZERVÁCIA

 

   Čo    Kedy   Kde   Cena    Zúčastniť sa
IATF 16949 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)    26.-27.03.2018  Banská Bystrica   € 399,- bez DPH  REZERVÁCIA

 

 

Audítori sú preverovaní dennou praxou. Zmeny v štandarde podčiarkujú audity a je potrebné, aby ich manažment čo najrýchlejšie pochopil a zohľadnil pri denných aktivitách. Kvôli tomu je nevyhnutná rekvalifikácia interných/externých audítorov každé tri roky (ISO/TS alebo IATF 16949).

Kompetencie interných/externých audítorov sú dostatočné na implementáciu požiadaviek IATF 16949. Pre zjednotenie a vyhodnotenie systému manažmentu kvality organizácie ako aj jej dodávateľskej sieti zohrávajú audítori rozhodujúcu úlohu.

 

Táto rekvalifikácia slúži ako výmena skúseností a rozšírenie vedomostí a schopností audítorov v súlade s aktuálnym štandardom. Dôraz na kľúčové otázky a zmeny v IATF 16949 a pravidlá certifikácie, ako aj typické oblasti implementácie sú stále predmetom neustáleho zlepšovania. Skupinové cvičenia a následné diskusie so všetkými účastníkmi budú slúžiť ako nástroj na upevnenie odborných vedomostí o IATF 16949. Dialóg s kolegami z rôznych organizácií tvorí synergický efekt.

 

Cieľová skupina:

Audítori ISO/TS alebo IATF 16949 prvej a druhej strany

 

Obsah:

  • Hlavný obsah DIN EN ISO 19011
  • Štruktúra IATF 16949 a požiadavky vrátane DIN EN ISO 9001
  • Upevnenie vedomostí, výmena skúseností a skupinové cvičenia
  • Hlavné otázky účastníkov ohľadom implementácie IATF 16949 

 

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Certifikát pre interných a externých audítorov ISO/TS 16949 ako aj príslušný dôkaz o uskutočnených auditoch.

Účasť na školení bude povolená po schválení vašej žiadosti.

V jednotlivých prípadoch môže byť potrebná účasť na skúške.

 

NOVÉ:Interní/externí audítori ISO/TS 16949, ktorí sa zúčastnili na školeniach iných organizácií, môžu rovnako požiadať o certifikát VDA!

 

Zdroje

  • QM System Standard IATF 16949
  • VDA QMC zbierka noriem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 and 19011

 

Dĺžka trvania: 2 dni

 

Certifikát o kvalifikácii

 

Po úspešnom absolvovaní písomnej a verbálnej skúšky dostanete certifikát VDA s registračným číslom.

 

Cena:

399 € bez DPH za účastníka / 2 dni.

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.