IATF 16949:2016 - LICENC základy (ID 203)

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
 IATF 16949:2016 – LICENC (ID 203)    14.-15.11.2018   Banská Bystrica   € 369,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Vaša organizácia sa pripravuje na certifikáciu podľa IATF 16949 a musí zohľadniť aktuálnu interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky oboch štandardov, IATF 16949 a DIN EN ISO 9001, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

 

Cieľová skupina:

Personál dodávateľa v automobilovom priemysle, ktorý je zapojený do plánovania a postupu certifikácie podľa IATF 16949 v organizácií.

 

Obsah:

 • Požiadavky IATF 16949 a DIN EN ISO 9001
 • Pokyny na implementáciu v rámci organizácie
 • Pohľad do postupu certifikácie podľa IATF 16949 a odpovede na otázky týkajúce sa prechodového auditu realizovaného najneskôr do septembra 2018.

 

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Žiadne

 

Zdroje

 • QM System Standard IATF 16949
 • VDA QMC zbierka noriem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 and 19011

                                                                                  

Dĺžka trvania: 2 dni

 

Po ukončení školenia dostanete certifikát VDA s potvrdením o účasti

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

369 € bez DPH za účastníka / 2 dni

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.