Nové LICENC školenie VDA 6.3 ID 316

V automobilovom priemysle je z dlhodobého hľadiska kľúčové zvládnutie dodávateľského reťazca od OEM až po dodávateľov surovín. K tomu je nutné vykonávať audit procesu interne, ale aj v celom dodávateľskom reťazci. V posledných rokoch významne vzrastá množstvo outsourcovaných procesov a tým aj počet poskytovateľov služieb. Až 40% všetkých procesov u OEM sú outsourcované procesy vykonávané rôznymi poskytovateľmi služieb. OEM ako aj dodávatelia TIER 1, TIER 2 a ďalší dnes už pravidelne nechávajú svojich externých poskytovateľov služieb vykonávať procesy a pod-procesy ako:

  • Logistika
  • Kitting
  • Sekvencovanie
  • Sorting
  • Údržba
  • Prepracovanie alebo dokončovanie dielov (rework, processing, reprocessing, finishing)

VDA 6.3 pri audite procesu využíva katalóg otázok s prvkami D2 – D7 v celom životnom cykle poskytovanej služby (t.j. od jej plánovanie až po uskutočnenie a následné hodnotenie spokojnosti zákazníka trvalé zlepšovanie).

Školenie ID 316 je priamo určené audítorom, ktorí sa špecializujú na audit poskytovateľov služieb.

 

V prípade záujmu môžete urobiť online rezerváciu na nasledovnom odkaze:

http://www.tqmslovakia.sk/index.php/skolenia/vda/239-vda-316-auditor-procesu-poskytovania-sluzieb