PSCR - zmocnenec pre bezpečnosť a zhodu výrobku / nelicenc

 Termín dohodou
 
41
Kategória:
školenie
Dátum
16. máj 2024 - 17. máj 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369,- bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 16. máj 2024 do 17. máj 2024

Pre koho je kurz určený?

Vedúcim pracovníkom a pracovníkom v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, ktorí majú byť alebo už sú menovaní do funkcie zmocnenca za bezpečnosť produktu.

Čo Vám kurz prinesie?

Splníte jednu zo špecifických požiadaviek OEM a požiadavky uvedené v IATF 16949 (článok 4.4.1.2).

Budete schopní kvalifikovane identifikovať riziká, rozpoznať, minimalizovať a riadiť ich v projektoch vývoja produktu a procesu projektovania.

Požiadavky na vzdelanie a prax

Technické alebo ekonomické vzdelanie.

Skúsenosti s riadením kvality v automobilovom priemysle, najmä súladu systému s právnymi požiadavkami.

Skúsenosti s posudzovaním vývoja produktu a návrhu procesu a s riadením rizík (napr. RGA, FMEA, VDA 6.3).

Povedomie o použití vyrábaných produktov a prehľad o aktuálnej situácii v organizácii s ohľadom na riadenie existujúcich a nových projektov.

Základná znalosť príslušných právnych predpisov a špecifických požiadaviek zákazníkov (CSR).

Povinné predchádzajúce absolvovanie kurzov:  žiadne.

Obsah:

  • Prehľad VDA štandardov
  • Dôvody pre zavedenie zmocnenca za bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)
  • Modul 1 - Úvod do problematiky
  • Modul 2 - Organizácia integrity produktu
  • Modul 3 - Integrita produktu v životnom cykle produktu
  • Modul 4 - Odporúčané činnosti v prípade odchýlky produktu (nezhody)
  • Modul 5 - Príklady nástrojov a metód

Forma ukončenia:

Certifikát o absolvovaní/kvalifikácii.

Doba trvania kurzu:

2 dni

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Cena:

369 € bez DPH pre jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA QMC.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 16. máj 2024 do 17. máj 2024