ISO 14001:2015 - výklad normy

Kategória:
školenie
Dátum
14. október 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
259 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 14. október 2024

Základné informácie: 

Skupina medzinárodných noriem ISO 14000 popisuje  ako môže firma využiť myšlienku neustáleho zlepšovania ochrany životného prostredia v daných hospodárskych podmienkach. Udržiavanie certifikátu je častokrát  vyžadované aj zákazníkmi v priemysle. Školenie je určené   pre všetkých, ktorí zaviedli resp. chcú zaviesť systém manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001:2015, vedenie spoločnosti resp. interných audítorov pre SEM.

Stanovenie cieľov: 

Predstavenie požiadaviek podľa ISO 14001:2015  pre zavedenie a udržiavanie systému manažmentu životného prostredia v praxi. 

Obsah:

  • Úvod, systém SEM ako základ riadenia v oblasti ochrany životného prostredia, informácie o zjednotení štruktúr noriem pre systémy managementu
  • Výklad požiadaviek normy ISO 14001:2015
  • Aplikácie požiadaviek ISO 14001 v praxi s konkrétnymi príkladmi.

Dĺžka trvania: 

1 deň

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexné výukové materiály 

• Skúsený školiteľ

• Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčné školenie)

• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena kurzu:

259 € bez DPH za účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 14. október 2024