Control Plan (1. vydanie, 2024)

Kategória:
školenie
Dátum
5. september 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
259 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 5. september 2024

Plán kontroly a riadenia je komplexný dokument požadovaný normou IATF 16949:2016 a zákazníkmi v automobilovom priemysle. Účelom plánu kontroly a riadenia je najmä:

 • Zaistenie, že plány kontroly a riadenia sa implementujú v súlade s požiadavkami zákazníka
 • Pokrýva bežné situácie, ku ktorým dochádza počas všetkých fáz vývoja a sériovej výroby, avšak je možné, že v konkrétnych prípadoch vývoja vzniknú ďalšie otázky, ktoré je potrebné riešiť spolu so zákazníkom

Cieľová skupina: prierezový tím v organizácií so zastúpením v oblastiach: vrcholový manažment, kvality, logistika, proces, výroba, vývoj, údržba, inžiniering, zlepšovanie procesov, warranty servis

Obsah školenia:

 • Predhovor a uvedenie do témy
 • Úvodné požiadavky
 • Kapitola 1 – Požiadavky a smernice plánu kontroly a riadenia
 • Kapitola 2 – Vývoj plánu kontroly a riadenia
 • Kapitola 3 – Fázy plánu kontroly a riadenia
 • Kapitola 4 – Efektívne použitie plánu kontroly a riadenia
 • Nadväzujúce dokumenty
 • Prílohy a príklady
 • Diskusia a otvorené body

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Dĺžka trvania:

1 deň

Cena kurzu:

otvorené školenie:  259,- € bez DPH / 1 účastník 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

in-house:  cenová ponuka na vyžiadanie

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 
 

Všetky termíny:

 • 5. september 2024