VDA 6.3 - Upgrade Audit procesu / nelicenc 2023 - ON-LINE

 Termín dohodou
 
5
Kategória:
školenie
Dátum
21. jún 2024
ON-LINE
Cena:
219 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 21. jún 2024

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov so všetkými zmenami VDA 6.3 oproti vydaniu z roku 2016, vrátane úprav dotazníka, zmien hodnotenia, zmien potenciálnej analýzy a ďalších zmien.

Kurz je určený absolventom školenia VDA 6.3 - Audit procesu / nelicenc podľa verzie 2016.

Obsah:

•  Predstavenie normy
•  Novinky v norme
•  Čo zostalo v norme rovnaké
•  Hlavné body dôrazu
•  Odstránené časti normy z roku 2016
•  Softvérové prvky
•  Prechod otázkami prvkov VDA 6.3 P2-P7
•  Potenciálna analýza
•  Proces obstarávania
•  Diskusia
•  Zhrnutie
•  Test
 

Dĺžka trvania:
4 hodiny

Požiadavky:
Doloženie absolvovania kurzu VDA 6.3 - Audit procesu / nelicenc (2016).

Cena:
219,- € bez DPH / 1 účastník + 10 % zľava na každého ďalšieho účastníka

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA QMC.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 21. jún 2024