APQP / PPAP (NOVÉ 3. vydanie APQP a Control plan, 2024)

Kategória:
školenie
Dátum
19. august 2024 - 20. august 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 19. august 2024 do 20. august 2024

Cieľ kurzu:

Priniesť účastníkom kurzu základné informácie o postupoch a metodikách pre plánovanie kvality v automobilovom priemysle (APQP) s ohľadom na jednotlivé fázy.

Metodika bola pôvodne vyvinutá koncom 80-tych rokov minulého storočia organizáciou AIAG s aktívnym zapojením automobiliek Ford, General Motors, Chrysler a ich dodávateľmi, pričom sa stala štandardom v automobilovom priemysle.

Časťou APQP je aj metodika PPAP. Je používaná veľkou skupinou výrobcov vozidiel (OEM) a stanovuje generické požiadavky na uvoľňovanie dielov v automobilovom priemysle a schvaľovanie dielov v sériovej výrobe.

Obsah:

·      Základy problematiky - základné pojmy, ciele a úlohy

·      Fázy vzniku produktu

·      Plánovanie projektu / Riadenie projektu

·      Požiadavky podľa APQP v. 3.0 (2024)

·      Príklad špecifických požiadaviek k APQP v. 3.0 (2024)

·      Plán kontroly a riadenia podľa AIAG CP v. 1.0 (2024)

·      Vysvetlenie položiek v hlavičke a tele CP, príklady CP

·      Stručné oboznámenie sa s podpornou dokumentáciou

·      PPAP – stručný prehľad podľa PPAP od AIAG

·      Porovnanie/hlavné rozdiely s VDA 2

·      Príklad špecifických požiadaviek k PPAP (napr. ePPAP)

.      Výmena názorov a skúseností, zhrnutie znalostí

Dĺžka trvania:

2 dni

Poskytované benefity:

  • Školiace materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma)
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

369 € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10%.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 19. august 2024 do 20. august 2024